Jongerenwerk in de lift omhoog of omlaag?

Het aantal jongerenwerkers is in 3 jaar tijd gedaald met bijna een kwart. Dat blijkt uit cijfers van Sociaal Werk Nederland. Toch zit het jongerenwerk, dat de afgelopen jaren sterk vernieuwd is, in de lift. Marijke Vos: ‘Ik zie meer erkenning voor dit vak nu gemeenten over jeugd gaan. Maar er is geld en ruimte nodig om de mogelijkheden van jongerenwerk te benutten en die vernieuwing op peil te houden en door te zetten.

(Tekst: Zorg en welzijn)

Waren er in 2012 nog 5745 jongerenwerkers aan de slag, op dit moment zijn dat er nog maar zo’n 4400. Terwijl de problemen met jongeren in de wijk groter worden en radicalisering onder jongeren vraagt om vroegtijdige signalering. Jongerenwerkers zijn de enige beroepsgroep die de jongeren letterlijk tegenkomen op straat en school en jongeren in problemen ‘deskundig kunnen ondersteunen’, zegt Marijke Vos van Sociaal Werk Nederland. ‘Zij hebben daar wel meer ruimte voor nodig van gemeenten. Tot nu toe is er in zes jaar tijd een kwart bezuinigd op zowel het totale sociaal werk als het jongerenwerk.’

Jongerenwerker

‘Met name jongeren in kwetsbare wijken hebben nu zwaardere problemen’, zegt Marijke Vos. ‘Jongerenwerkers hebben specifieke kennis om hulp te bieden. Om jongeren los te weken uit een fout netwerk en positief te stimuleren. Voor kennis van netwerken in de wijk en contacten met sleutelfiguren en ouders. Of om bijvoorbeeld weer terug in de maatschappij te komen. Jongerenwerkers werken vanuit een vertrouwensrelatie om deze jongeren in het “gewone leven” kunnen helpen. Door hen te ondersteunen in waar ze goed in zijn, hen helpen te bereiken waarin ze geloven en jongeren uiteindelijk te begeleiden naar werk of opleiding.’

Lees hier verder

Geef een reactie