Nieuwe keuzehulp zorgt voor betere gesprekken

Per dag maakt een mens zo’n 30.000 keuzes. De meeste keuzes maken we onbewust en hebben ook weinig gevolgen. Maar er zijn ook keuzes die meer impact hebben. Bijvoorbeeld het kopen van een huis of auto, of in het ziekenhuis: ‘laat ik me wel of niet opereren?’.

(Tekst: Tjongerschans)

Online keuzehulp

Om de keuzes in het ziekenhuis beter te kunnen maken, start Tjongerschans binnenkort met de keuzehulpen van PATIENT+. Deze keuzehulpen bevatten begrijpelijke en relevante informatie voor de patiënt, over de diagnose en de voor- en nadelen van de mogelijke behandelingen. Ook staan er vragen in, waarmee de patiënt inzicht krijgt in zijn eigen voorkeuren.

Na het invullen van de keuzehulp is de patiënt beter geïnformeerd en weet hij beter wat hij wil. De patiënt en de arts kunnen hierdoor diepgaand en op maat met elkaar in gesprek. Onderzoek toont keer op keer aan dat een patiënt meer tevreden is en de therapietrouw hoger, als hij mee kan praten en beslissen over zijn behandeltraject.

Minder twijfel

Door de keuzehulpen te verrijken met uitkomstinformatie sluiten zij beter aan bij de persoonlijke situatie van patiënten. Ook zijn patiënten hierdoor beter geïnformeerd over de voor- en nadelen van een behandeling. Het is bekend dat beter geïnformeerde patiënten zich meer betrokken voelen en actiever deelnemen aan het besluitvormingsproces. Hierdoor maken zij doorgaans een weloverwogen en medisch gezien verstandige keuze. Daarnaast ervaren patiënten dikwijls minder twijfel en spijt. De kwaliteit van keuzes neemt toe en daarmee de kwaliteit van zorg.

Samen beslissen

Mirjam van Haskera, centrummanager binnen Tjongerschans: ‘we starten met Patiënt+ bij twee patiëntengroepen. De ervaringen van deze groepen willen we gebruiken om de keuzehulp nog verder te verbeteren. Op den duur willen we de keuzehulp ook voor andere patiëntengroepen gaan inzetten.’ Dat betekent volgens Mirjam niet dat andere patiënten zich nu minder goed kunnen voorbereiden op het gesprek in de spreekkamer. ‘We adviseren onze patiënten om vooraf na te denken over de vragen die ze willen stellen aan de specialist. Een handig hulpmiddel hierbij zijn ‘de 3 goede vragen’. Als men vooraf nadenkt over die vragen, helpt dat enorm bij het gesprek met de specialist.

Vanaf mei krijgen de eerste patiënten de keuzehulp aangeboden, nadat ze zijn doorverwezen door de huisarts.

Geef een reactie