Zilveren Kruis weert ongecontracteerde wijkzorgaanbieders

Zilveren Kruis neemt maatregelen tegen aanbieders van wijkverpleging zonder contract. Voor klanten die vanaf 1 januari 2018 in zorg komen, is vooraf toestemming van Zilveren Kruis nodig via een machtiging.

(Tekst: Zorgvisie)

De brieven over het nieuwe inkoopbeleid zijn afgelopen vrijdag verstuurd aan ongecontracteerde zorgaanbieders en aan hun cliënten.

Machtiging

In de brief maakt Zilveren Kruisdirecteur Olivier Gerrits duidelijk dat alle nieuwe klanten en voor iedere nieuwe indicatie een aparte machtiging nodig is, anders wordt er niet betaald. Ook krijgen ongecontracteerde zorgaanbieders geen betaalovereenkomst meer van Zilveren Kruis. En de zorgverzekeraar schaft de akte van cessie af, waarmee de zorgaanbieder de geleverde zorg kan declareren bij de zorgverzekeraar.  In plaats daarvan moet de zorgaanbieder vanaf 2018 aan alle nieuwe cliënten rechtstreeks een rekening sturen. De cliënten moeten die rekening eerst zelf betalen en kunnen vervolgens hun rekening indienen bij Zilveren Kruis. De zorgverzekeraar vergoedt de rekening aan de cliënt, maar slechts voor 75 procent.

Lees hier verder

Geef een reactie