Een 10 seconden boodschap voor het wijkteam

Kun jij in klare taal aan een burger uitleggen wat het wijkteam doet? Voor veel teams is dat een lastige opgave. In dit blog laat ik zien hoe je een 10 seconden boodschap voor jullie wijkteam formuleert.

(Tekst: Zorg en welzijn)

1. Wie help je?

Verdiep je in de typen burgers uit jouw wijk. Op wie richt jullie wijkteam zich? Ouderen met een zorgvraag, ouders van kinderen met opvoed- en opgroeiproblemen, kinderen, jongeren, et cetera. Maak per type burger een analyse. Wat is hun achtergrond? Hoe ziet hun dagelijks leven eruit? Welke hulp- en ondersteuningsvragen hebben ze? En hoe zit het met hun sociale mediagedrag? Gebruiken ze Facebook of zijn ze aangestoken met het Instagramvirus? Stel vervolgen één type burger centraal in je boodschap. Dit vergroot de herkenbaarheid van het wijkteam.

2. Wat is het probleem van je doelgroep?

Benoem in je 10 seconden boodschap het belangrijkste probleem van je doelgroep. Weet je doelgroep niet bij wie ze hulp en ondersteuning kunnen krijgen? Wil je doelgroep zonder veel gedoe voorzien worden van de juiste hulp, in de juiste vorm op het juiste moment? Of heeft je doelgroep behoefte aan versterking van de leefbaarheid in de wijk? Ga in gesprek met je doelgroep om de problemen boven tafel te krijgen. Luister goed tijdens je gesprekken en vraag vooral door. Maak ter afsluiting een top 10 van de geïdentificeerde problemen. Bepaal ten slotte in co-creatie met je doelgroep het belangrijkste probleem dat het wijkteam moet oplossen.

Lees hier verder

Geef een reactie