10 X preventie tegen kindermishandeling

45 Procent van de professionals voelt zich onvoldoende toegerust goed om te gaan met vermoedens van kindermishandeling. Hoe kan de gemeente vorm geven aan preventie? Hier zijn 10 praktische handreikingen.

(Tekst: Zorg en welzijn)

Voor gemeenten is het belangrijk om zicht te hebben op de zogenoemde ‘lokale kaart’ van kinderen die het risico lopen om te maken te krijgen met huiselijk geweld of mishandeling. Het Nederlands Jeugdinstituut en kenniscentrum Movisie hebben 10 maatregelen opgesteld voor gemeenten. Niet onbelangrijk: zorg ook dat het preventiebeleid wordt gemonitord.

Maatregelen tegen kindermishandeling
  • Screening tijdens zwangerschap: 8% van de zwangere vrouwen heeft te maken met partnergeweld. Screening op hoge risico’s, zoals alcohol en drugsverslaving, kan minshandeling met de helft terugdringen.
  • Voorlichting aan jonge ouders over mogelijkheden zonder geweld op te voeden. Tot 25% van de West-Europese ouders gebruikt lichamelijke straffen bij de opvoeding.
  • Voorlichting over shaken baby syndroom. Daarmee kan het aantal baby’s dat hierdoor overlijdt of gehandicapt raakt met bijna de helft afnemen.
  • Opvoedingsproblemen signaleren. Jeugdzorgmedewerkers signaleren bij 5% van de gezinnen matige tot zware opvoedproblemen. Goede gespreksprotocollen en screeningslijsten helpen professionals om een deskundige en betrouwbare partner te zijn voor deze ouders.
  • Opvoedingsondersteuning. 1 op 6 ouders zoekt zelf gespecialiseerde hulp bij opvoeding. Passende ondersteuning van ouder met aandacht voor kindermishandeling kan conflicten en gedragsproblemen bij kinderen doen afnemen.

Lees hier verder

Geef een reactie