De 5 bouwstenen van flexibele zorgorganisaties

De gezondheidszorg is sterk in beweging. De veranderingen volgen elkaar steeds sneller op en de impact van veranderingen is steeds groter. Zorgorganisaties moeten sneller en wendbaarder worden om te kunnen overleven. De 5 bouwstenen die daarvoor nodig zijn worden hier beschreven.

(Tekst: Zorginstellingen)

Zorgorganisaties moeten ‘strategisch wendbaarder’ worden om te kunnen overleven. Meer ‘agile’ om een hip woord te gebruiken. De huidige besturingsfilosofie, organisatiestructuren en cultuur zijn onvoldoende markt- en klantgericht en bieden te weinig flexibiliteit om snel en goed in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Sjors van Leeuwen, auteur van het boek ‘Hoe Agile is jouw organisatie?’ zet vijf bouwstenen op een rijtje voor het realiseren van strategische wendbaarheid.

1. Externe gerichtheid

Externe gerichtheid betekent het voortdurend monitoren van de omgeving waarin de organisatie opereert en het verzamelen van inzichten. Het gaat om het opbouwen van ‘strategische alertheid’ om tijdig trends, ontwikkelingen, kansen en bedreigingen te zien en het belang daarvan voor de organisatie in te schatten. Wendbare organisaties zijn per definitie extreem markt- en klantgericht en weten belangrijke signalen snel naar actie te vertalen als dat nodig is.

2. Verbindend leiderschap

Verbindend leiderschap moet de omgeving verbinden met de eigen organisatie, maar ze moet ook zorgen dat intern ‘alle neuzen dezelfde kant op staan’. Inspireren, motiveren, coachen en tonen van voorbeeldgedrag. Essentieel hierbij is dat op organisatieniveau prioriteiten vastgesteld worden, dus business unit en afdeling overstijgend. Flexibel meebewegen met de omgeving kan namelijk betekenen dat processen en systemen gereconfigureerd moeten worden en dat mensen, middelen en budgetten – over business units en afdelingen heen – gerealloceerd moeten worden.

Lees hier verder

Geef een reactie