50PLUS: Fiscale leeftijdsdiscriminatie is staand beleid

“Dit is niet het kabinet van de lastenverlichting. Of van teruggeven wat is afgepakt. Niet voor jong én niet voor oud.” Dat zei Martin van Rooijen bij de Algemene Financiële Beschouwingen. Het Kamerlid van 50PLUS stelde in zijn betoog de afschaffing van de wet Hillen, de ouderenkorting, de btw-verhoging, de dividendbelasting en het CPB Model-fetisjisme aan de orde.

(Tekst: 50PLUS)

Martin van Rooijen constateerde in het debat met de nieuwe bewindspersonen op het ministerie van Financiën – Wopke Hoekstra en Menno Snel – dat de stijging van de koopkracht heel beperkt is gelet op de groei van economie en de van de groei overheidsuitgaven. Voor ouderen valt de ontwikkeling van de koopkracht – wederom – heel slecht uit. “Bij gelijkblijvende inkomensbron loopt de koopkrachtontwikkeling van gepensioneerden al lang achter op die van werkenden. En dat is geen natuurverschijnsel, maar een politieke keuze!”, aldus het Kamerlid van 50PLUS.

De eerste nederlaag van de coalitie

Martin van Rooijen roerde in zijn inbreng een aantal heikele thema’s aan, zoals de voorgenomen afschaffing van de wet Hillen, de ouderenkorting, de btw en de dividendbelasting. Bij  de afschaffing van de wet Hillen heeft 50PLUS aangedrongen op een veel meer zorgvuldige en dus aparte behandeling van dit wetsvoorstel. “Wij tillen zwaarder aan de zorgvuldigheid van wetgeving dan aan uitstel met een jaar”, zei Martin. “Op voorstel van 50PLUS heeft de Commissie Financiën gisteren besloten tot een aparte procedure over de behandeling van dit wetsontwerp. De voltallige commissie heeft gisteren met 13 voor en 12 tegen voor mijn voorstel gestemd. De 13 leden waren van het niet-coalitieblok en de 12 van de coalitie. Dit is de eerste nederlaag van de coalitie!”

‘De Raad van State opereert nu zelf bij de aflosboete slordig en gehaast’

Op voorstel van 50PLUS komt er ook een hoorzitting over de wet Hillen. Daardoor kunnen ook de standpunten gehoord worden van ouderenbonden en andere belanghebbenden. “Want het gaat hier om een lastenverzwaring van 1,1 miljard voor 1 miljoen burgers. Van die 1 miljoen zijn 568.000 ouder dan 65 jaar en 809.000 ouder dan 55 jaar en bijna de hele groep is 50-plus”, aldus Martin van Rooijen, die tevens de rol van de Raad van State bekritiseerde: “De Tweede Kamer opereert vaak te politiek en te gehaast. Dan resteren de Eerste Kamer en de Raad van State als baken van zorgvuldigheid en bewaking van de kwaliteit van de wetgeving. De Raad van State opereert nu zelf bij de aflosboete slordig en gehaast en dat gaat ten koste van de zorgvuldigheid en kwaliteit van haar advies.”

Lees verder op de website van 50 PLUS.

Geef een reactie