8 miljoen extra voor uitvoering trekkingsrechten pgb

Het ministerie van VWS heeft dit jaar 8 miljoen euro méér uitgetrokken dan begroot voor de uitvoering van trekkingsrechten voor het persoonsgebonden budget (pgb). De oorspronkelijke raming voor de uitvoer van het pgb via de Sociale Verzekeringsbank (SVB) was 72 miljoen euro voor 2016. Het heeft uiteindelijk 80 miljoen euro gekost. CDA-er Mona Keijzer vindt het SVB inmiddels veel te duur opereren.

(Tekst: Zorgvisie)

Extra kosten

Een belangrijke deel van de extra kosten zitten volgens minister Schippers in de voorbereiding van het coulancebeleid, wat 4,6 miljoen euro heeft gekost. Dit coulancebeleid hield in dat de SVB vorig jaar in eerste instantie nog coulant omging met verkeerd ingediende declaraties en zorgovereenkomsten. Foutieve vinkjes of missende handtekeningen werden in die periode nog door de vingers gezien, maar uiteindelijk ging in november de strengere controle voor pgb’s in. Dat was twee maanden later dan gepland en deze vertraging heeft meer geld gekost.

Lees hier verder

Geef een reactie