Blog: 8 tips voor schuldhulpverleners

Meer dan 100.000 huishoudens hebben betalingsachterstanden. Sociaal werkers en schuldhulpverleners die in de frontlinie staan van de maatschappelijke ondersteuning zijn bezorgd over het groeiende armoedeprobleem en de schuldenproblematiek die zij steeds vaker bij cliënten tegenkomen. Maar hoe help je deze cliënten het best? De Nationale Ombudsman geeft 8 tips.

(Tekst: Zorg en welzijn)

1. Bezwaar maken

Beoordeel je een aanvraag van een cliënt voor schuldhulpverlening? En komt deze niet in aanmerking voor hulp? Laat de cliënt dan ook altijd weten dat hij of zij bezwaar kan maken tegen jouw beslissing. Je beslissing is namelijk een besluit dat valt onder de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat je deze beslissing schriftelijk moet nemen en dat de beslissing een bezwaarclausule moet bevatten.

2. Iemand meenemen

Nodig je een cliënt uit voor een intake? Wijs in de uitnodiging voor het gesprek dan op de mogelijkheid iemand mee te nemen en/of het gesprek op te nemen. Op deze manier kan iemand na afloop van het gesprek nog eens terugvragen of -luisteren wat er allemaal aan de orde is geweest.

3. Checklist

Bied overzicht van stukken die zijn ingeleverd of nog moeten worden ingeleverd. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een checklist.

Lees hier verder

Geef een reactie