9 miljoen voor onderzoek hart- en vaatziekten

9 miljoen euro voor onderzoek naar eerder herkennen hart- en vaatziekten

De Hartstichting investeert in samenwerking met Technologiestichting STW 9 miljoen euro in nieuw onderzoek naar het eerder herkennen van hart- en vaatziekten. Het doel is om nieuwe technologieën te ontwikkelen, zodat artsen hart- en vaatziekten in een vroeg stadium kunnen opsporen én behandelen.

Van levensbelang voor patiënten

De onderzoeken zijn van levensbelang voor verschillende patiëntengroepen. Nog steeds sterven per dag ruim 100 mensen aan de gevolgen van een hart- of vaatziekte.

Zo kunnen slachtoffers van hartfalen, in combinatie met hartritmestoornissen of een beroerte plotseling komen te overlijden, zonder duidelijke signalen vooraf. Anderen houden onherstelbare schade aan hart of hersenen of moeten verder leven met een chronische ziekte die het hart steeds verder aantast. Dit zijn zo’n 1 miljoen mensen in ons land.

“Deze nieuwe onderzoeksprojecten moeten het mogelijk maken om hart- en vaatziekten op te sporen voordat deze onomkeerbare gevolgen zich voordoen” aldus Floris Italianer, directeur van de Hartstichting. “We willen ervoor zorgen dat mensen een behandeling krijgen die hun leven redt of voorkomt dat ze invalide of steeds zieker worden.”

Verschillende hart- en vaatziekten

De 9 gehonoreerde projecten hebben betrekking op het eerder herkennen van verschillende hart- en vaatziekten, waaronder hartfalen.

Zo zijn 3 onderzoeken gericht op het vroegtijdig opsporen van een onbehandelbare vorm van hartfalen die vaker voorkomt bij vrouwen, en een project op hartfalen als gevolg van erfelijke hartziekten. Een vijfde onderzoek focust zich op het opsporen van hartfalen bij mensen die als kind kanker hebben overleefd. Bepaalde kankermedicijnen en bestralingen rondom het hart kunnen iemands hart beschadigen. Bij 30% van alle mensen die deze behandelingen als kind hebben ondergaan, werkt het hart minder goed. De overige 4 projecten hebben betrekking op het eerder herkennen van een beroerte en boezemfibrilleren.

Technologie om hart- en vaatziekten op te sporen

De projecten die de Hartstichting samen met Technologiestichting STW gaat steunen, zijn vooral gericht op het ontwikkelen of verbeteren van technologieën. Deze technologieën moeten artsen helpen hart- en vaatziekten zo vroeg mogelijk vast te stellen. Zo moet één project een nieuwe techniek opleveren, waarmee artsen kunnen bepalen of iemand boezemfibrilleren heeft en zo ja, in welk stadium.

Lees hier verder

Geef een reactie