Het a-sociaal domein

(Tekst: Kees van Anken)

Het a-sociaal domein

Rotterdam ligt eigenlijk naast de deur. Je stapt in Leeuwarden in de trein en een krant, twee koppen koffie en wat vergaderstukken later ben je in de Maasstad. Er was een sessie georganiseerd rond zwerfjongeren bij de Erasmusuniversiteit. De ambitie van het gezelschap was – kort samengevat- deze duizenden jongeren weer een normaal bestaan te bieden. ‘Van de straat’ kortom.

Al jaren lukt het niet om alle jongeren een volwaardige plek in de samenleving te bieden en nu moest het er maar eens van komen. Het leidde tot brede beschouwingen over oorzaken en falende systemen, mogelijke oplossingen, onwillige bestuurders en balsturige jongeren. Tot iemand uitriep: het ligt aan ons a-sociaal domein! Juist waar mensen het moeilijk hebben zijn de meest ingewikkelde systemen opgetuigd om er wat aan te doen. Er is een ongekende wet- en regelgeving, er is strenge toegangscontrole en een horde ambtenaren en functionarissen zijn actief met – zo lijkt het – de opdracht hulp en bijstand zo moeilijk mogelijk te maken. Er is wel eens berekend dat de verdeling van het budget een veelvoud kost van wat er beschikbaar is. Ik geloof het maar al te graag.

Ons gezelschap keek van de 16e verdieping uit over het havengebied. De wereld leek mooi en overzichtelijk vanuit dat perspectief en de oplossingen voor het grijpen. Zorg ervoor dat je met de minst mogelijke inspanning het geld daar terecht laat komen waar het het hardst nodig is. Gemeenten zien zich nog teveel als uitvoerders van wetten en te weinig als het schild voor kwetsbare burgers. Een beetje meer vertrouwen in de burger zou al veel helpen.

Een nieuw concept – de bal ligt voor het doel, maar de spelers hebben nog niet in de gaten dat ze op het voetbalveld zijn. Cruyff had het kunnen bedenken.

Vanuit de stad van ‘geen woorden maar daden’ ondernam ik drie uur later de terugreis. Het was stil in de stiltecoupé en zo hoort het. Een oudere heer begon te telefoneren en werd door een jongeman tot de orde geroepen. Ik keek er van op, meestal is het andersom. Maar voor de rest gebeurde er niets. Mijn buurvrouw sliep. De WiFi verbindingen maakten overuren. Ik mijmerde nog wat na en bedacht ter hoogte van ’t Harde dat ‘sociaal domein’ toch een raar begrip is. Bij ‘sociaal’ kan ik me wat voorstellen, maar dat het een domein is? Het doet denken aan hekken en afscheidingen en eigenaarschap. En dat laatste is toch erg in tegenspraak tot sociaal.

Kees van Anken

Geef een reactie