Aandacht voor palliatieve zorg in MCL

Aandacht voor palliatieve zorg in MCL – De laatste dagen of uren van een mensenleven zijn, naast de eerste, misschien wel de meest bijzondere. Het Oncologisch Centrum Leeuwarden (OCL), onderdeel van het Medisch Centrum Leeuwarden, wil tijdens deze periode meer  begeleiding bieden aan patiënten en hun naasten.

(Tekst: MCL)

De werkgroep palliatieve zorg van het OCL en het Palliatief Advies Team (PAT) hebben daarom de ’waakmand’ ontwikkeld. Dit is een mand met allerlei ondersteunende dingen, die naasten kunnen inzetten tijdens het waken.

Waken

Het Oncologisch Centrum biedt bij het overlijden van een patiënt door kanker, wat gemiddeld twee keer per maand gebeurt, nu ook al begeleiding aan patiënten en hun naasten, maar wil deze begeleiding graag uitbreiden. ‘Soms gebeurt het overlijden plotseling, meestal ziet men het aankomen vanwege het ziekteproces. De familie verblijft dan dag en nacht bij de patiënt, tot het moment van overlijden. Dit noemen we waken.’, vertelt Rianne Gerkes, verpleegkundige en lid van de werkgroep.

‘Het is een periode die -naast zwaar- vaak ook als heel waardevol en bijzonder wordt beschouwd. De familie en de patiënt creëren daarbij graag een huiselijke, intieme sfeer. Ook in het ziekenhuis.’Zij kunnen daarom gebruik maken van de waakmand, die onder andere een sfeerlampje, (elektrische) kaarsjes, een aromatherapieapparaat en een CD-speler met een aantal cd’s bevat. ‘Wij verwachten dat de waakmand erg gewaardeerd wordt. Niet alleen de inhoud van de mand, maar ook vanwege de extra aandacht die we daardoor voor de naasten hebben.’

In gesprek gaan

Berber Feld, collega van Rianne Gerkes: ‘We merken dat familieleden en naasten niet goed weten wat ze kunnen verwachten van deze periode en hoe zij hun naaste kunnen ondersteunen tijdens het waken. De waakmand gebruiken we dan als middel om het gesprek hierover aan te gaan.’ De mand bevat ook brochures en boeken over waken, met adviezen over bewust afscheid nemen bijvoorbeeld. ‘We willen met de waakmand niet alleen de laatste levensfase van onze patiënten zo prettig mogelijk maken, we hopen er ook een bijdrage mee te leveren voor de naasten.’

Introductie

De waakmand is in juli geïntroduceerd binnen het OCL. Het MCL wil ook op andere afdelingen een dergelijke mand invoeren. Het PAT kan verpleegafdelingen hierin desgevraagd adviseren en ondersteunen.

Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) is een topklinisch ziekenhuis in Leeuwarden en Harlingen, voor acute, hoogcomplexe én basiszorg in Friesland. Het ziekenhuis in Leeuwarden beschikt over een Oncologisch Centrum waarin patiënten met (verdenking op)  kanker worden onderzocht en behandeld. Hierin werkt het MCL nauw samen met de andere ziekenhuizen in de regio. Het OCL vindt het belangrijk om naast goede medische zorg ook aandacht te hebben voor aanvullende zorg en service. Het Palliatief Advies Team van het MCL werkt aan verbetering van palliatieve zorg door middel van scholing, verbetering van zorgprocessen en een consult- en adviesdienst.

Geef een reactie