Aanpak huiselijk geweld in azc’s moet beter

Meerdere gemeenten vroegen Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) hoe ze om kunnen gaan met huiselijk geweld-problematiek onder asielzoekers. Onderzoeker Eliane Smits van Waesberghe: ‘De borging van samenwerking tussen organisaties rondom dit thema kan en moet op regionaal niveau beter. Je wilt niet morgen over een incident in de krant lezen. Dan ben je te laat.’

(Tekst: Zorg en welzijn)

Naar aanleiding van de vragen die binnenkwamen, voerde Eliane Smits van Waesberghe samen met collega’s een inventariserend onderzoek uit. Hieruit moest blijken hoe het thema veiligheid in gezinnen binnen de opvoedlocaties is gewaarborgd en hoe de samenwerking tussen de medewerkers van de opvanglocaties en de hulpverlening (zoals Veilig Thuis en Vrouwenopvang) op het gebied van huiselijk geweld verloopt.  ‘Er kwamen wel wat aandachtspunten naar voren. Zo is de problematiek niet helemaal duidelijk belegd qua borging en samenwerking.’

Infrastructuur

Smits van Waesberghe: ‘Wat het lastig maakt, is dat de hulpverlening in asielzoekerscentra los staat van de “normale” infrastructuur in Nederland rondom hulpverlening. Dat komt omdat het niet helemaal duidelijk is waar asielzoekers zonder status, die hulpverlening nodig hebben, eigenlijk onder vallen. Asielzoekers vallen namelijk onder het ministerie van Veiligheid & Justitie, huiselijk geweld valt onder Volksgezondheid, Welzijn & Samenleving en integratie onder Sociale Zaken & Werkgelegenheid. Dat maakt het al lastig.’

Lees hier verder

Geef een reactie