Aantal alleenwonende vrouwen gaat stijgen

Het aantal huishoudens groeit volgens de meest recente huishoudensprognose van 7,7 miljoen in 2015 naar 8 miljoen in 2020. Er komen vooral alleenwonende 65-plussers bij. Deze groep blijft naar verwachting de komende decennia groeien, vooral de vrouwen. Dat meldt CBS.

(Tekst: Vakblad thuiszorg)

Dat het aantal alleenwonende 65-plussers stijgt is een gevolg van de vergrijzing. Daarnaast blijven ouderen steeds langer zelfstandig wonen, onder meer na een scheiding of het overlijden van hun partner. Het aantal alleenwonende vrouwen van 65 jaar of ouder zal volgens de prognose groeien van 655 duizend in 2015 naar bijna 1,2 miljoen in 2050. Het aantal alleenwonende mannen in die leeftijdscategorie groeit in die periode naar verwachting van 260 duizend naar 650 duizend.

Vier op de tien vrouwen alleenwonend

In 2015 waren vier op de tien vrouwen van 65 jaar of ouder alleenwonend en bijna twee op de tien mannen in deze leeftijdscategorie. Naar verwachting wonen in 2050 bijna vijf op de tien vrouwen van 65 jaar of ouder alleen, tegen drie op de tien mannen in deze leeftijdsgroep. Bewoners van een verzorgings- of verpleeghuis worden in de huishoudensprognose als een losse groep gezien en vallen daarom niet onder de alleen- of samenwonenden.

Lees hier verder

Geef een reactie