Aantal gehandicapten in Wlz neemt toe

Het aantal cliënten in de gehandicaptenzorg stijgt. Per saldo is het aantal mensen met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) vrijwel gelijk gebleven, omdat er in de verpleging en verzorging en in de ggz sprake is van een daling. Dat staat in de Voortgangsrapportage Wlz.

(Tekst: Zorgvisie)

Het aantal cliënten in de gehandicaptenzorg is met 5,3 procent gestegen. Waren er op 1 januari 2015 nog 110.700 cliënten, op 1 april 2016 waren dat er 116.600. De stijging is vooral toe te schrijven aan de toename van het aantal mensen met een verstandelijke beperking en veel minder door cliënten met een lichamelijke of zintuiglijke beperking, aldus de Voortgangsrapportage Wlz, die staatssecretaris Martin van Rijn onlangs naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In het rapport ontbreekt een verklaring: ‘Het is nog te vroeg om dergelijke ontwikkelingen te duiden.’

Onduidelijke oorzaak toename

Ook de Vereniging Gehandicaptenzorg weet nog niet wat de oorzaak is van de toename. ‘We zijn de informatie nog aan het analyseren’, laat een woordvoerder weten. Volgens cliëntenorganisatie Ieder(in) bestaat de toename uit een groep mensen die in eerste instantie bij gemeenten hebben aangeklopt. Maar die hebben deze gehandicapten doorgestuurd naar het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), dat bepaalt wie toegang heeft tot de Wlz, omdat ze volgens gemeenten geen eigen regie kunnen voeren.

Lees hier verder

Geef een reactie