Aantal klachten over jeugdzorg toegenomen

Het aantal mensen dat klaagt over de jeugdzorg in Nederland is sterk gestegen, meldt het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). In de eerste helft van dit jaar ging het om 6465 klachten, vergeleken met 7404 in heel 2015.

(Tekst: Zorginstellingen)

Uit de halfjaarcijfers 2016 van het AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp – blijkt een sterke groei in het aantal unieke cliënten dat contact heeft gehad met een vertrouwenspersoon. Ook het aantal vragen, problemen en klachten dat cliënten melden bij het AKJ vertoont een stijgende lijn. “Een begrijpelijke ontwikkeling gezien de ingrijpende veranderingen in het jeugdstelsel”, aldus directeur-bestuurder Jenine Timmers van het AKJ.

Gebrekkige informatievoorziening

Volgens de organisatie wordt er vooral geklaagd over de vervelende manier waarop ouders en jongeren worden behandeld. Ook zijn er veel klachten over gebrekkige informatievoorziening door jeugdhulpinstanties en gemeenten.

Lees hier verder

Geef een reactie