Acceptatie LHBT’s kan averechts werken

Veel gemeenten besteden in asielzoekerscentra aandacht aan de acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders kortweg LHBT’s. Vaak wordt gehandeld vanuit de gedachte ‘baat het niet, dan schaadt het niet’. Hanneke Felten: ‘Dat gaat alleen niet op. Sterker nog, soms kunnen interventies zelfs averechts werken.’

(Tekst: Zorg en welzijn)

Felten is onderzoeker voor Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) en deed een verkennend onderzoek om na te gaan wat wél helpt bij het vergroten van de acceptatie van LHBT onder vluchtelingen. Daaruit blijkt dat er allereerst aan een aantal randvoorwaarden voldaan moet worden om te zorgen dat een interventie überhaupt goed kan werken.

Interculturele verschillen

Ten eerste is het van belang om rekening te houden met interculturele verschillen. Felten: ‘In Nederland is de acceptatie van LHBT’s, vergeleken met andere landen, heel hoog. We zeggen allemaal dat we LHBT’s accepteren. Natuurlijk handelt niet iedereen daarnaar, dus als we in Nederland aan de slag gaan om de acceptatie te vergoten, richten we ons vooral op het handelen. Maar veel vluchtelingen komen uit een land waar LHBT’s niet geaccepteerd worden. Bijvoorbeeld vanwege geloofsovertuigingen. Het is meestal zelfs strafbaar om openlijk homoseksueel te zijn. Wanneer je de acceptatie van LHBT’s bij deze mensen wilt vergroten, moet je dus heel anders handelen.’

Lees hier verder

Geef een reactie