Administratie kost kwart tijd van zorgpersoneel

Zorgpersoneel in de care besteedt gemiddeld 25 procent van de werktijd aan administratie. Zelf vinden medewerkers in de uitvoering 15 procent acceptabel. Dat blijkt uit een enquête van Berenschot onder 2200 medewerkers in de care.

(Tekst:Zorgvisie)

Het onderzoek van Berenschot richt zich op de administratieve belasting van zorgpersoneel in het primaire proces in de langdurige zorg. Aan de enquête hebben 2200 mensen meegedaan die werken in de verpleging en verzorging, de gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg. Het gaat voornamelijk om verzorgenden en verpleegkundigen. Andere functies zijn begeleiders in de dagbesteding en behandelaars, zoals logopedisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en verpleeghuisartsen. Ze besteden gemiddeld 25 procent van hun tijd aan papierwerk, zoals het bijhouden van het cliëntendossier, het opstellen van rapportages en de correspondentie met familie. Ze geven aan dat 15 procent een acceptabel percentage zou zijn. Tussen de verschillende sectoren zitten nauwelijks verschillen in de tijd die zorgmedewerkers kwijt zijn aan administratie.

Administratie als belastend ervaren

Medewerkers begrijpen best dat administratie nodig is, maar ervaren dit als belastend als het doel onduidelijk is of het proces inefficiënt is. Negentig procent ervaart de administratieve taken als belastend. Binnen de ggz is dat percentage zelfs 96 procent, tegen 82 procent in de ouderenzorg en 85 procent in de gehandicaptenzorg.

Lees hier verder

Geef een reactie