Amper burgerbetrokkenheid bij wijkteam

(Tekst: Sozio)

Uit een peiling van Movisie blijkt dat veel gemeenten onvoldoende aandacht hebben voor burgerbetrokkenheid bij sociale wijkteams, zoals een ervaringsdeskundige die over een casus meedenkt of de inzet van wijkbewoners voor welzijnsactiviteiten. ‘Veel kennis, kunde en inzet in buurten blijft onbenut,’ stelt Movisie.

Burgerbetrokkenheid noodzakelijk voor lokale samenleving

Volgens Movisie zouden ‘sociaal wijkteam’ en ‘burgerbetrokkenheid’ geen vreemden moeten zijn voor elkaar. De Wmo wil burgers en maatschappelijke organisaties actief bij de lokale samenleving betrekken. De sociale wijkteams werken zo dicht mogelijk bij én samen met burgers. Ook vanuit het eigenkrachtprincipe wordt er zoveel mogelijk vanuit bewoners geredeneerd: waar hebben zij behoefte aan, wat zijn hun verwachtingen, wat doen ze zelf of kunnen ze zelf doen? Dit kan leiden tot de verwachting dat bewonersgroepen (denk aan de doelgroep van het team, ervaringsdeskundigen of vrijwilligers) betrokken worden bij het sociale (wijk)team in hun omgeving. Bewoners zouden kunnen meedenken over de opzet of werkwijze van het team of zelfs door er deel van kunnen uitmaken.

Lees hier verder

Geef een reactie