ANBO: Leeftijdsgebonden rijtest is ‘onzin’

Niet leeftijd, maar rijvaardigheid moet leidend zijn bij de verplichte rijtest. Dat zegt ANBO-bestuurder Liane den Haan in reactie op de uitkomst van het EenVandaag-opiniepanel over rijgedrag.

(Tekst: ANBO)

Eén van de opvallende uitkomsten van het panel was dat 69 procent van de panelleden een verplichte rijtest voor 75-plussers wil invoeren. “Wat een onzin”, verzucht Den Haan. “Leeftijd is niet belangrijk als het gaat om rijbevoegdheid. Als een verplichte rijtest wordt ingevoerd, is het veel logischer om dat niet voor een specifieke groep te regelen, maar voor iedereen. Bijvoorbeeld wanneer het rijbewijs verloopt. In dat geval ontstaat er een tienjaarlijkse rijtest, die voor 70-plussers naar om de vijf jaar gaat. 3.000 van de 25.000 respondenten uit het opiniepanel hebben ouders in de leeftijd van 75 of ouder.

Rijbewijskeuring: niet leeftijd maar conditie

ANBO zegt al langer dat rijbevoegdheid niet van leeftijd afhankelijk moet zijn. De rijbewijskeuring is nu vijfjaarlijks vanaf 75, maar medicijngebruik en de medische conditie is wat Den Haan betreft veel doorslaggevender. Dat komt ook tegemoet aan de bezorgdheid van kinderen, want dan kan ook de huisarts, op basis van objectieve gronden, tot een rijbewijskeuring verordonneren”.

Leeftijd is niet belangrijk

Ook ANBO wil dat iedereen op een veilige en verantwoorde manier aan het verkeer kan en wil deelnemen. Den Haan: “Maar dan moet je niet één bepaalde leeftijdsgroep er uit lichten. Dan moet je in de volle breedte maatregelen nemen. Medicijngebruik of medische aandoeningen zijn voor elke leeftijdscategorie een belangrijke meetlat. Maar ook overtredingen of schades.

Mobiel in het verkeer

Den Haan wil nog wel een punt maken over leeftijd en rijgedrag. “Beeldvorming is hardnekkig: blijkbaar denkt men dat een hoge leeftijd garant staat voor ongelukken. Terwijl ik ook over ‘jongeren’ verontrustende berichten lees, bijvoorbeeld over het gebruik van de mobiele telefoon tijdens het rijden. 75 Procent van de 45-minners geeft aan zich hieraan schuldig te maken. Vreemd dat dit deel van het onderzoek de voorpagina niet heeft gehaald.”

Geef een reactie