Apothekers eisen dat ziekenhuizen LSP gebruiken

In aanloop naar het debat in de Tweede Kamer vandaag over gegevensuitwisseling roepen apothekerskoepel KNMP en ouderenbond Unie KBO op tot verbetering. Ziekenhuizen wisselen nauwelijks gegevens uit via ict-systemen van de eerste lijn of via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Hierdoor hebben de apotheker en de huisarts geen zicht op het actuele medicijngebruik. Dit kan leiden tot gevaarlijke medicatiecombinaties en bijwerkingen.

(Tekst: Zorgvisie)

De KNMP en Unie KBO willen dat tweedelijns zorginstellingen het adequaat delen van gegevens met de eerste lijn serieus oppakken. Minister Schippers moet zorgen dat hiervoor de randvoorwaarden en de benodigde middelen beschikbaar komen. ‘Alleen dan kunnen kwetsbare patiënten, zoals ouderen, langer veilig thuis blijven wonen met een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven’, zegt woordvoerder Arno Heltzel van de Unie KBO. ‘En kan de fax de deur uit.’

Gegevens uitwisselen via LSP

Met die laatste opmerking haakt Heltzel aan bij het recente onderzoek van Nictiz waaruit blijkt dat in 99 procent van de apotheken nog regelmatig de fax wordt gebruikt voor gegevensuitwisseling met zorgverleners. Minister Schippers reageerde gisteren op het Nictiz-onderzoek. In antwoorden op Kamervragen van Leendert de Lange (VVD) schrijft ze: ‘Volgens de website van de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie is 89 procent van de ziekenhuizen aangesloten op het LSP. Gezien de resultaten van het rapport blijkt aangesloten zijn nog geen garantie voor het daadwerkelijk elektronisch uitwisselen van informatie.’

Lees hier verder

Geef een reactie