Arts-assistenten op bezoek bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Op 28 augustus ontving de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een groep arts-assistenten om een ‘kijkje in de keuken” te nemen van de inspectie. Door het laten kijken naar de werkwijze en beweegredenen van de inspectie kunnen de arts assistenten vanuit hun eigen beroep reflecteren op het werk van de inspectie. En deze reflectie stelt de inspectie op haar beurt in staat om door de ogen van de arts-assistenten te kijken naar de zorg.

(Tekst: IGJ)

Programma

Via persoonlijke ervaringen en verhalen van de Inspecteur-Generaal en inspecteurs werd aan arts-assistenten inzicht geboden in het doel, de beweegredenen en de werkwijze van de inspectie. Dat gebeurde tijdens de dag op een interactieve manier. Ook de arts assistenten deelden hun ervaringen.

Met behulp van casuïstiek werden de spanningsvelden in het toezicht vanuit de verschillende kanten belicht. Wat is de maatschappelijke meerwaarde van toezicht? Vanuit welke perspectieven kijkt een inspecteur naar de dagelijkse praktijk van de zorgverlening? Hoe gaat de inspectie om met calamiteiten die gemeld worden. Op welke wijze houdt de inspectie op een proactieve wijze toezicht? Welke rol speelt de inspectie bij het continu verbeteren van de kwaliteit van zorg.

Ervaringen van de dag

Over de hele dag kwamen er mooie voorbeelden voorbij van ontwikkelingen waar arts-assistenten bij betrokken zijn. Arts-assistenten spraken over het belang om arts-assistenten te betrekken bij calamiteitenonderzoek en gaven voorbeelden van instellingen waar dat inmiddels gebeurt. En spraken over afdelingen waar calamiteiten zonder verwijten en schaamte met de gehele staf inclusief arts-assistenten worden besproken. Arts-assistenten gaven in beide gevallen aan dat daarmee de aandacht voor de supervisie tijdens en begeleiding na een calamiteit in het onderzoek verbeterde en het leereffect groter is

Het is de derde keer dat de inspectie deze dag organiseert. Het doel van deze dag is om samen de kwaliteit van zorg en het noodzakelijke werk- en leerklimaat weer een stukje te verbeteren.

Geef een reactie