Autitalent wint Cedris Waarderingsprijs

De Cedris Waarderingsprijs 2018 is gewonnen door Autitalent. Bij Autitalent worden mensen met autisme ingezet om grote hoeveelheden camerabeelden te bekijken in opsporingsonderzoeken van de Eenheid Den Haag van de politie. De prijs werd uitgereikt door Cedris-voorzitter Job Cohen tijdens de jaarlijkse Cedris-lezing.

(Tekst: Cedris)

In opsporingsonderzoeken bekijkt de politie vaak honderden uren aan beelden van toezichtscamera’s om een zaak te reconstrueren of de bewijslast rond te krijgen. Door hun uitzonderlijke vermogen tot concentratie en aandacht voor detail pikken deze medewerkers met autisme vaak de beelden eruit die cruciaal zijn voor het onderzoek.

De jury van de Cedris Waarderingsprijs heeft bijzondere waardering voor de wijze waarop in het project van AutiTalent in samenwerking met de Dienst Regionale Recherche van Den Haag, volop vanuit de kracht van de medewerker wordt gehandeld. “De specifieke vaardigheden van de medewerkers worden hier ingezet als onderscheidend vermogen. Talenten waar de markt behoefte aan heeft”, aldus Job Cohen. De jury vindt het feit dat dit een marktinitiatief is waarin op een natuurlijke wijze gebruik wordt gemaakt van talenten van mensen dusdanig onderscheidend, dat zij de winnaar zijn geworden van de eerste Cedris Waarderingsprijs.

De jury bestond uit Job Cohen (Cedris), Han Noten (Start Foundation), Mariëtte Hamer (SER), Aart van der Gaag (100.000 banen) en Semih Eski (CNV Jongeren). Zij kozen Autitalent uit vier genomineerden. In totaal waren er 51 inzendingen voor de Cedris Waarderingsprijs. Aan de prijs is een award en een cheque van € 2500,- verbonden, bedoeld om het project te ondersteunen, uit te rollen of verder te ontwikkelen.

De andere genomineerden voor de Cedris Waarderingsprijs waren:

1. Leerzaam West-Friesland: Leerzaam is een samenwerkingsverband van diverse scholen voor speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs in West-Friesland Noord-Holland Noord. Het project ZOWh@t is een bovenschoolse arbeidstoeleiding van de stichting. Doel is om jongeren tot een leeftijd van 27 jaar met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar werk.

2. Orionis: Orionis Walcheren en de Hogeschool Zeeland hebben samen een lesmodule geschreven voor de 4e jaars studenten Human Resource Management van de Hogeschool. Het doel is om de studenten kennis te laten maken met Orionis en de doelgroep(en), zodat de studenten in hun latere carriere ook meer mogelijkheden kennen voor inclusief werkgeverschap.

3. Konnected / Deventer Scoort: KonnecteD is een netwerkorganisatie die duurzaam aanbod verbindt met duurzame vragen uit de (arbeids)markt. Deventer Scoort is een netwerkplatform dat sociaal ondernemen faciliteert en stimuleert. Door middel van een bedrijvencompetitie pakt Deventer Scoort de werkloosheid aan.

Van alle genomineerden is een kort filmpje gemaakt.

De prijs werd uitgereikt tijdens de jaarlijkse Cedris-lezing. De lezing werd dit jaar verzorgd door staatssecretaris Tamara van Ark. Zij benoemde kansen en dilemma’s bij het aan het werk helpen van mensen met een arbeidsbeperking en schetste haar ideeën voor de toekomst vanuit een historisch perspectief. Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/nieuws/2018/02/05/ruim-baan-voor-ambitie-ook-met-een-arbeidsbeperking

Cedris is de landelijke vereniging voor sociale werkgelegenheid en re-integratie. De leden van Cedris bieden, in opdracht van rijk en gemeenten en in samenwerking met het bedrijfsleven, werk voor mensen met een beperking.

Geef een reactie