Banken zetten ggz onder druk

De banken willen dat gemeenten en zorgverzekeraars meer verantwoordelijkheid tonen als het gaat om de financiering van ggz-instellingen. ‘De verdeling van risico’s moet worden aangepast aan het nieuwe speelveld. De inkopende partijen moeten sneller rekeningen betalen en ze moeten meerjarencontracten afsluiten’, aldus Michel van Schaik, directeur gezondheidszorg van Rabobank Nederland.

(Tekst: Zorgvisie)

Banken gaat zich kritischer opstellen

De Rabobank en de andere banken gaan zich kritischer opstellen bij het verschaffen van werkkapitaal. ‘Hier en daar zal de bank kredietlijnen intrekken. Het is niet in ons belang om onnodige schade toe te brengen. Daarvoor zitten we te zwaar in de sector maar we gaan de druk opvoeren. We gaan indringend vragen naar een langetermijnstrategievisie. We willen weten waar een instelling over vijf jaar staat en dat moet een plausibel verhaal zijn. Bij elk verzoek om werkkapitaal zullen we eisen dat een goed onderbouwde liquiditeitsprognose wordt gegeven. Kredietlimieten worden ingekort. We weten dat instellingen daar huiverig voor zijn, maar wij willen dat ze bij hun afnemers aandringen op tijdige betaling’, aldus Van Schaik.

Lees hier verder

Geef een reactie