Weinig begrip voor chronisch zieken

(Tekst: Sociale vraagstukken)

Chronisch zieken, zoals mensen met MS, vallen vaak uit op de arbeidsmarkt. Wat mist is een werknemer die open kan zijn over zijn ziekte en een werkgever die verantwoordelijk is om samen met de zieke werknemer te zoeken naar een oplossing.

Op 18 maart verscheen het SER-rapport ‘Werk: van belang voor iedereen. Een advies over werken met een chronische ziekte’. Volgens de adviesraad zijn er niet nog meer regels nodig om er voor te zorgen dat chronisch zieken aan het werk kunnen blijven maar ligt een groot deel van de oplossing in het voeren van dialoog op werkvloer.

Lopend empirisch onderzoek naar de arbeidsparticipatie van mensen met multiple sclerose (MS), waarin de verhalen van 27 mensen met MS zijn opgetekend en geanalyseerd, vult de aanbevelingen van de SER aan en verdiept die.[1] Een duurzame arbeidsrelatie tussen de werknemer met een chronische ziekte en de werkgever vereist ruimte voor verandering, wederzijds vertrouwen en het oppakken van een gedeelde verantwoordelijkheid.

MS is de meest voorkomende chronische neurologische ziekte bij jong volwassenen en wordt doorgaans gediagnosticeerd tussen het 25e en 40e levensjaar. De aard en de hevigheid van de symptomen zijn zeer divers maar het meest voorkomend zijn gevoelsstoornissen, spierzwakte, slecht zien, dubbelzien, vermoeidheid en moeite met lopen. De ziekte heeft een grote impact op het leven en op het loopbaanperspectief van mensen. Veel mensen met MS vallen binnen vijf jaar na de diagnose voorgoed uit op de arbeidsmarkt.

Een chronische ziekte vraagt om een nieuw kompas

Een werknemer die hoort dat hij MS heeft gaat door een reeks van emoties, en wordt geconfronteerd met een veranderd levensperspectief. Het eigen lichaam is onbetrouwbaar geworden en doet vreemd aan. Er is sprake van allerlei verlies: van het zijn zoals anderen, van de rollen die men vervulde en van toekomstverwachtingen. Iemand met MS heeft tijd nodig om dit verlies een plek te geven en moet zichzelf als het ware opnieuw uitvinden, ook als werknemer.

Lees hier verder

 

Geef een reactie