Nieuwe bekostiging wijkverpleging verdeelt sector

Zorgverzekeraars sturen aan op een nieuwe bekostiging op doelgroepen binnen wijkverpleging. Zorgaanbieders willen dat het nieuwe tarief aansluit bij de praktijk van de wijkverpleegkundigen.

(Tekst: Zorgvisie)

Enkele zorgverzekeraars willen de inkoop van de wijkverpleging in 2018 doen op basis van doelgroepen. Dat valt op te maken uit de position paper ‘Naar een gezamenlijke aanpak van de wijkverpleegkundige standaard in Nederland’ (zie bijlage), dat is opgesteld door het Nederlands Wijkverpleegkundig Genootschap (NWG) en Wijkverpleging in versnelling (WIV).

Experiment bekostiging wijkverpleging

Sommige zorgverzekeraars maken voor 2017, op basis van vrijwilligheid, afspraken met hulp van de prestatie ‘Experiment bekostiging verpleging en verzorging’, dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars de mogelijkheid biedt om af te wijken van de reguliere bekostiging. De zorgverzekeraars contracteren een geïntegreerd uurtarief op basis van doelgroepen en willen de informatie gebruiken voor een landelijke benchmark. De inkoop voor 2018 zal daarop worden gebaseerd.

Inkoopmacht zorgverzekeraars sterker

Zorgaanbieders vinden dit een ongewenste situatie. Ze vrezen te maken te krijgen met zes prestaties voor doelgroepen, net zoals ze nu zes prestaties voor verpleging en verzorging hebben. Volgens de zorgaanbieders zijn deze doelgroepen echter niet erg zinvol, omdat er geen enkele relatie is met de werkelijke kosten.

Lees hier verder

Geef een reactie