Beroepsregistratie voor jeugdhulp professionals

Alle professionals die op hbo-niveau werken in de jeugdhulp en jeugdbescherming kunnen zich vanaf 1 januari 2018 registreren in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). ‘Met de beroepsregistratie bij SKJ kunnen zij werkzaamheden uitvoeren, waarvoor volgens het Kwaliteitskader Jeugd geregistreerde professionals moeten worden ingezet.’ Dat laat Sociaal Werk Nederland weten.

(Tekst: Zorg en welzijn)

Door zich te registreren in het beroepsregister, laten professionals verder zien dat ze de ervaring, kennis en vaardigheden hebben om goede hulp te bieden in complexe situaties. En dat zij continu werken aan hun vakbekwaamheid en investeren in de kwaliteit van hun vak.

Norm van verantwoorde werktoedeling

Eén van de gevolgen van de Jeugdwet, is dat werkgevers de ‘Norm van de verantwoorde werktoedeling’ toe moeten passen. Deze norm houdt onder meer in dat werkgevers verplicht zijn om taken te laten uitvoeren door  vakbekwame, en in sommige gevallen geregistreerde, professionals. De registers die hiervoor wettelijk erkend zijn, zijn het BIG-register en het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Lees hier verder

Geef een reactie