Betrek suïcidale cliënten bij onderzoek naar preventie

Mensen met suïcidale gedachten kunnen gewoon deelnemen aan onderzoek naar suïcidepreventie. Uit onderzoek blijkt dat dit niet schadelijk voor hen is. ‘Tot voor kort was er terughoudendheid om personen met suïcidaal gedrag toe te laten tot behandelonderzoek. Daar is nu geen reden meer toe.’

(Tekst: Zorg en welzijn)

Drie vragen

Dat blijkt uit onderzoek van Ad Kerkhof en Annemiek Huisman van de Vrije Universiteit. Kerkhof en Huisman wilden met hun onderzoek drie vragen beantwoorden: Zou deelname aan wetenschappelijk onderzoek het suïciderisico van participanten kunnen verhogen? Zouden participanten op het idee van suïcide gebracht kunnen worden door vragen te stellen over hun suïcidaliteit, en zou dit suïcidaal gedrag kunnen uitlokken? Is een veiligheidsprotocol gewenst?

Lees hier verder

Geef een reactie