Buren!-groep versterkt zelfredzaamheid

Het Ben Sajet Centrum heeft in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam afgelopen half jaar onderzoek gedaan naar de effecten van de Buren!-groep. Deze groepen blijken succesvol eenzaamheid te doorbreken en aan te sluiten bij behoeften van de deelnemers.

(Tekst: WMO Magazine)

Het project Buren! ging een jaar geleden van start in de Amsterdamse stadsdelen Noord (foto), Oost en West. Het is een initiatief van Stichting Prisma en Stichting de Toekomst, in samenwerking met de Regenboog Groep en TEAM ED.

Buren!-groep – Informeel netwerk

Het doel van deze Buren!-groepen is om op lokaal niveau kwetsbare bewoners aan elkaar te verbinden in een informeel netwerk. Hierbij wordt gekeken naar de dromen, wensen en talenten van deze buurtbewoners. De methodiek is gebaseerd op de in Engeland succesvolle KeyRing-model.

Lees hier verder

Geef een reactie