Burgers kritisch over keukentafelgesprek

Burgers zijn volgens het meest recente onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) – ‘Kwesties voor het kiezen’ – in het algemeen kritisch en bezorgd over de decentralisaties in het sociaal domein. De kritiek geldt met name voor het  zogeheten keukentafelgesprek.

(Tekst: WMO Magazine)

Aan de vooravond van de invoering van de decentralisaties in 2015 bestond er volgens het SCP vooral onduidelijkheid en onzekerheid. Een jaar later – in januari 2016 – was dat nog steeds zo. ‘Burgers zijn […] kritisch over de vraag of gemeenten voldoende expertise bezitten en negatief over mogelijke verschillen tussen gemeenten als gevolg van de decentralisaties. Een meerderheid is van mening dat decentralisaties vooral bedoeld zijn om te bezuinigen.’

Nadelen

Het aandeel Nederlanders dat vooral nadelen ziet aan de decentralisaties is beduidend groter dan het aandeel dat vooral voordelen ziet, aldus het rapport.

Lees hier verder

Geef een reactie