Buurtkenmerken bepalen ons overgewicht

Overgewicht is meer dan het resultaat van een zelf gekozen leefstijl. Ook de leefomgeving speelt een rol. In buurten met weinig faciliteiten, sociale cohesie, openbaar vervoer en betaalbare, gezonde voeding, hebben mensen meer kans om dik te worden.

(Tekst: Sociale vraagstukken)

Twee vissers zitten aan de monding van een snelstromende rivier. Plotseling drijft er een persoon met de stroom mee naar beneden, vechtend voor zijn leven. De vissers aarzelen geen moment en trekken de drenkeling uit het water. Niet veel later stroomt er een tweede persoon voorbij die gered moet worden. De vissers roepen om hulp van voorbijgangers. Het duurt niet lang tot de riviermonding vol is met drenkelingen. Er zijn steeds meer redders nodig om hen te redden. Op enig moment besluit één van de redders stroomopwaarts te lopen om te zien waarom er zoveel mensen in de rivier vallen. Daar blijkt dat er een gat in de brug over de rivier zit. De redder beseft zich dat er iets aan dat gat gedaan moet worden om te voorkomen dat mensen verdrinken.

Een leefstijladvies is zinloos met een snackbar om de hoek

In strijd tegen obesitas moet ook naar de stroomopwaartse oorzaken gezocht worden. Steeds meer mensen kampen met overgewicht en het blijkt erg moeilijk om een gezonde leefstijl te bevorderen. We leven in een zogenaamde ‘obesogene omgeving’, een omgeving waarin mensen gestimuleerd worden om te veel of ongezond te eten en te weinig te bewegen.4 Huisartsen gaven daarom recentelijk aan dat een ‘leefstijladvies zinloos is met een snackbar om de hoek’,5 en roepen overheid, bedrijfsleven en de medische beroepsgroep op om samen de strijd aan te gaan met de stroomopwaartse determinanten van overgewicht en obesitas.

Lees hier verder

Geef een reactie