Buurtzorg lijdt 4,7 miljoen euro verlies

Buurtzorg Nederland heeft een verlies van 4,7 miljoen euro geleden in 2016. Verzekeraars hebben vorig jaar voor bijna 10 miljoen euro wijkverpleging niet uitbetaald.

(Tekst: Zorgvisie)

De omzet is in 2016 met 54 miljoen euro gegroeid tot 362 miljoen euro. Het aantal cliënten van Buurtzorg is met circa 15 procent toegenomen tot ongeveer 80.000. Het aantal teams eind 2016 betrof circa 880, ruim 80 meer dan in 2015, zo valt te lezen in het jaarverslag.

Verzekeraars contracteren niet voldoende bij

Buurtzorg groeit al jaren gestaag. Maar juist die groei zadelt de zorgaanbieder ui Almelo op met een probleem, omdat zorgverzekeraars die maar voor een deel vergoeden. In 2016 hebben verzekeraars voor 9 à 10 miljoen euro aan groei bij Buurtzorg niet uitbetaald. Bij Zilveren Kruis ging het om een bedrag van 3,5 miljoen euro, nog eens 1 miljoen voor de pilot wijkverpleging in Utrecht en 2 miljoen euro voor zorg die onder de Wlz valt. CZ betaalde 2,5 miljoen euro niet uit en de overige verzekeraars samen 2 miljoen euro.

Lees hier verder

Geef een reactie