CAK App berekent eigen bijdrage WMO

(Tekst: Thuiszorg magazine)

De eigen bijdrage app van het CAK is vanaf nu beschikbaar. Gemeenten kunnen hiermee tijdens het keukentafelgesprek een indicatie geven van de eigen bijdrage die voor een Wmo-voorziening moet worden betaald. De app kan ook door Wmo-gebruikers zelf worden ingezet om inzicht in de kosten te krijgen. Het CAK berekent en int voor alle gemeenten de eigen bijdrage voor Wmo-maatwerkvoorzieningen.

Zorgmijding

Er is de laatste tijd veel kritiek op de hoogte van de eigen bijdrage en op het slecht infomeren door gemeenten over het bedrag dat Wmo-gebruikers voor zorg en ondersteuning moeten betalen. Veel mensen worden vaak pas weken nadat de zorg al in gang is gezet, geconfronteerd met soms torenhoge rekeningen. Dit leidt onder meer tot zorgmijding, bleek uit onderzoek van Binnenlands Bestuur en Ieder(in). In een Kamerdebat naar aanleiding van dit onderzoek, is een motie aangenomen dat gemeenten hun inwoners beter en vooraf moeten informeren.

Voorlichting moet beter

De voorlichting over de eigen bijdrage binnen de Wmo kan beter, erkent het CAK. Gemeenten en het CAK zijn samen verantwoordelijk om (toekomstige) Wmo-gebruikers goed te informeren. De eerder aangekondigde, maar nu gelanceerde eigen bijdrage app, kunnen gemeenten ondersteunen bij hun voorlichting, stelt het CAK. Vijf vragen moeten worden beantwoord: over de woonsituatie, het inkomen in 2014, aow-pensioen, eigen vermogen en de gemeente waar de zorgbehoevende woont. Dan ‘rolt’ er de maximale periodebijdrage uit. De eigen bijdrage wordt per vier weken berekend.

Lees hier verder

De app is hier te downloaden

Geef een reactie