Cannabisgebruik gedaald onder 16- en 17-jarigen

De verhoging van de leeftijdsgrens voor alcohol lijkt niet te hebben geleid tot een stijging van cannabisgebruik onder 16- en 17-jarigen. Dat blijkt uit dit verkennend onderzoek.

(Tekst VNN)

Sinds 1 januari 2014 is de leeftijd waarop alcohol mag worden verkocht aan jongeren verhoogd naar 18 jaar. Ook mogen minderjarigen sinds die datum geen alcohol bij zich hebben op voor publiek toegankelijke plaatsen. Met deze verhoging van de leeftijdsgrens neemt de overheid jongeren in bescherming tegen de risico’s van alcoholgebruik. Er was echter ook twijfel: zouden minderjarigen door de wetswijziging (als alternatief voor alcohol) niet vaker drugs gaan gebruiken? Om deze vraag te beantwoorden heeft het Trimbos-instituut afgelopen jaar diverse prevalentieonderzoeken naast elkaar gelegd. Daarnaast zijn zowel experts als jongeren gevraagd naar hun ideeën hierover.

Conclusie

Cannabisgebruik onder 16- en 17-jarigen gedaald na de ophoging van de leeftijdsgrens voor alcohol, gebruik van harddrugs stabiel gebleven.
Onder de oudere leeftijdsgroep (25-44 jaar) lijkt de prevalentie van drugsgebruik wél een stijgende lijn te vertonen, hoewel deze stijging niet significant is. Er is in elk geval geen sprake van een dalende trend onder 18+ die onder 16- en 17-jarigen niet doorzet als gevolg van de leeftijdsverhoging voor alcohol.

Opvallend is echter dat uit het kwalitatieve deel van deze studie blijkt dat 15 van de 26 experts wél het idee hebben dat er een stijging in drugsgebruik onder 16- en 17-jarigen plaatsvindt. Zeven van hen denken een verband te zien met de leeftijdsophoging voor alcohol. Voor dit verschil tussen de Peilstationsdata en de beleving van de experts zijn meerdere verklaringen mogelijk.

Geef een reactie