Charim investeert 1,8 miljoen in extra personeel

De overheid heeft – onder druk van de maatschappelijke discussie over ouderenzorg – extra gelden toegezegd. De besluitvorming daarover verloopt traag. Zorggroep Charim wil daar niet op wachten en vindt dat er voor haar cliënten zo snel mogelijk extra personeel moet worden ingezet.

(Tekst: Zorggroep Charim)

Vooruitlopend op de toezeggingen van de overheid investeert de zorggroep daarom 1,8 miljoen euro in extra personeel. Samen met de lokale cliëntenraad en de teams wordt per locatie bepaald hoe de extra gelden ten goede kunnen komen aan de zorg voor cliënten.

Bezuinigingen

‘We weten allemaal dat de ouderenzorg in Nederland de laatste jaren te maken heeft gehad met bezuinigingen, waardoor er weinig personeel beschikbaar was’, zegt Henk Prins, voorzitter Raad van Bestuur van Zorggroep Charim. ‘Onze mensen doen wat ze kunnen, maar als je in je eentje acht hulpbehoevende cliënten tegelijk moet helpen bij de maaltijd, zijn de mogelijkheden beperkt.’ Charim onderkent de problemen en heeft daarom besloten om direct 1,8 miljoen euro extra ter beschikking te stellen voor meer personeelsinzet, bovenop de begroting en vooruitlopend op de toezeggingen van de overheid. De zorggroep wil daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan het helpen realiseren van de wensen van de cliënten. Prins: ‘We vertrouwen dat de overheid binnenkort met extra geld over de brug komt, maar daar kunnen onze cliënten niet op wachten. Die hebben nú de extra steun, aandacht en zorg nodig.’ Charim heeft de teams opdracht gegeven om op korte termijn samen met de lokale cliëntenraad voorstellen te doen om de inzet van personeel te vergroten.

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt in de ouderenzorg is krap, met name voor hoger geschoolden. Voor Charim zal het een uitdaging zijn om extra personeel te vinden. ‘We zullen creatief moeten zijn. Het inzetten van extra personeel kan echter ook door onze huidige medewerkers meer uren te geven’, stelt Prins vast. Binnen enkele maanden moeten de cliënten gaan profiteren van de extra personeelsinzet.

Over Zorggroep Charim

Zorggroep Charim – Hebreeuws voor ‘toewijding’ – telt 1400 medewerkers en 1500 vrijwilligers. Zij is bezig haar zorg te verbeteren, waarbij de wensen, dromen en verlangens van de cliënten centraal staan. Samen met familieleden en mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers zorgt Charim voor ruim 1000 cliënten in 15 locaties.

Geef een reactie