Chiropractoren kunnen vraag patiënten amper aan

Steeds meer mensen gaan met hun nek- en rugklachten naar een chiropractor. De toestroom naar de praktijken groeit zo snel dat lange wachttijden van drie weken en meer geen uitzondering zijn. Sommige praktijken hebben een patiëntenstop ingesteld. Anderen zoeken tevergeefs naar een opvolger voor de overname van hun praktijk.

Kwart volwassenen bij chiropractor

Uit onderzoek van het onafhankelijke onderzoeksbureau CG Selecties, in opdracht van de Nederlandse Chiropractoren Associatie, blijkt dat bijna een kwart (23%) van de volwassen Nederlanders (18 jaar en ouder) voor korte of langere duur bij een chiropractor onder behandeling is (geweest). De meesten van hen zijn vrouw (53%) en middelbaar opgeleid (52%). Het merendeel (63%) zit in de leeftijdscategorie 30-59 jaar.

“Het loopt storm”

Voorzitter Gitte Tønner van de NCA stelt dat Nederland kampt met een oplopend tekort aan chiropractoren. “Het loopt storm in de wachtkamers. Uit onze benchmark blijkt dat onze chiropractoren in 2017 samen goed waren voor rond de één miljoen consulten. We kregen maar liefst 53.000 nieuwe patiënten. Dat zijn forse cijfers. Ervaring leert dat dat deels een gevolg is van de opleving van de economie. Maar daarnaast studeren er ook te weinig chiropractoren af om de groei aan patiënten in Nederland te kunnen opvangen”, aldus Tønner. Gevolg: ook mensen met heftige, acute pijn moeten soms twee tot drie weken wachten tot ze aan de beurt zijn voor een behandeling.

Studie in het buitenland

Hier wreekt zich het feit dat er in Nederland nog geen universitaire opleiding voor chiropractie bestaat. Wie chiropractor wil worden, moet voor lange tijd verhuizen naar opleidingen in onder meer Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Australië. Deze 5-jarige opleidingen daar kosten al gauw tussen de € 60.000,- en € 80.000,-, exclusief de verblijfskosten. Volgens Tønner is zo’n duur en lang verblijf over de grens vaak net een brug te ver.

Studie in het binnenland

“Mede om die reden hebben we zeer recent gesprekken aangeknoopt met enkele Nederlandse universiteiten om hier een hooggekwalificeerde opleiding chiropractie te starten. Men toont serieuze interesse, maar dat leidt niet tot oplossing voor de korte termijn. Tegen de tijd dat hier een opleiding van start kan gaan, zijn we zeker zes tot acht jaar verder. Maar het is hoe dan ook belangrijk dat die er komt voor het aanzien en de continuïteit van de chiropractie in Nederland”, zegt Tønner.

‘Chiropractie is gewoon’

Tot ongenoegen van de NCA-voorzitter worden Nederlandse chiropractoren nog in de hoek van de alternatieve genezers gezet. “Wij zouden met onze universitaire achtergrond eigenlijk tot de reguliere gezondheidszorg moeten behoren. Maar omdat er geen universitaire opleiding in Nederland is en de benodigde wetgeving ontbreekt, moeten chiropractoren zich al ruim 40 jaar te weer stellen tegen allerlei vooroordelen en misvattingen. Voor iedereen die de chiropractor al heeft gevonden is een bezoek aan de chiropractor heel gewoon. Deze patiënten willen bij voorkeur een veilige, efficiënte, niet-medicamenteuze oplossing voor hun klachten. Alle recente internationale richtlijnen op het vlak van rugklachten raden chiropractie aan.”

Tonner vult aan: “Bij de Deense universiteit draaien we de eerste jaren van onze studie dezelfde colleges als studenten geneeskunde. In de laatste jaren gaat een deel van de studenten door voor arts en anderen specialiseren zich dan in rug- en nekklachten en andere klachten vanuit de wervelkolom, het zenuwstelsel of spieren en gewrichten.”

‘Taal spreken en verstaan’

Sinds jaar en dag vestigen zich buitenlandse chiropractoren in Nederland. Vooral uit Engeland, Scandinavië en Zuid-Afrika. Maar dus niet voldoende om de toename van patiënten het hoofd te bieden. Bovendien kunnen zij niet onmiddellijk aan de slag. De NCA eist van zijn chiropractoren dat ze eerst goed Nederlands leren spreken en verstaan, voordat ze hun beroep hier mogen uitoefenen. Tønner, Deense van oorsprong: “Beheersing van in dit geval de Nederlandse taal is essentieel bij het bepalen van een juiste behandeling van de klachten, want dat doen we in samenspraak met de patiënt.”

Kwaliteitseisen

De NCA verlangt vergelijkbare kwaliteitseisen van zijn chiropractoren als de wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG) stelt aan onder meer artsen, tandartsen, verloskundigen, verpleegkundigen, psychotherapeuten en apothekers. Leden van de NCA moeten geregistreerd staan in het SCN-register (Stichting Chiropractie Nederland) en aldus voldoen aan een streng kwaliteitsregime, verbonden aan herregistratie iedere vijf jaar.

Met een opleiding op Nederlandse bodem kan in de toekomst beter worden voorzien in voldoende en kwalitatief uitstekende chiropractische zorg voor de bevolking.

Geef een reactie