Chronisch zieken vinden hygiëne ziekenhuizen belangrijk

Chronisch zieken en patiënten ouder dan 45 jaar vinden de hygiëne in ziekenhuizen belangrijker dan niet-chronisch zieken en patiënten van 45 jaar en jonger. Dit blijkt uit het nieuwe imago-onderzoek ‘zorgconsumenten 2016’ van Newcom Research & Consultancy namens de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

(Tekst: NVZ)

Gastvrijheid

Ook hechten deze mensen meer waarde aan andere kwaliteitsaspecten van ziekenhuiszorg, zoals de uitkomst van de behandeling en kennis en uitleg hierover. Dit komt omdat ziekenhuiszorg deze mensen doorgaans meer bezig houdt en zij zich meer betrokken voelen bij ziekenhuiszorg. Ook vinden zij de gastvrijheid van het ziekenhuis en de tijd en aandacht die ze krijgen van de arts of de verpleegkundige erg belangrijk.

Uitkomsten onderzoek

Bekijk de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek op www.nvz-zorgimago.nl.

Geef een reactie