Cliëntenraden moeten wettekst beïnvloeden

De concepttekst van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) ligt half september klaar voor consultatie op internet. Het Netwerk Cliëntenraden Zorg (NCZ) roept zoveel mogelijk raden op om van deze mogelijkheid gebruik te maken. ‘Dit is de ultieme kans om de positie van cliëntenraden te verbeteren.’

(Tekst: Zorgvisie)

Internetconsulatie

Marika Biacsics, voorzitter van Netwerk Cliëntenraden Zorg is tevreden over de concepttekst van de Wmcz. ‘De concepttekst is mooi maar je weet nooit wat er aan de wettekst gewijzigd wordt als het nog door de internetconsultatie en de Eerste- en Tweede Kamer moet. Daarom is het goed als zoveel mogelijk raden meedoen aan de internetconsulatie. Ze kunnen dan tegenwicht bieden aan de input van bijvoorbeeld werkgevers in de zorg die belang hebben om de macht van de raden af te zwakken zodat ze minder dwars kunnen liggen.’

Lees hier verder

Geef een reactie