Complexe ingrepen bij hoofd-halskanker nu met operatierobot

De Da Vinci-operatierobot in het MCL wordt sinds 10 oktober met succes gebruikt door drie verschillende specialismen in het Medisch Centrum Leeuwarden.

(Tekst: MCL)

KNO-arts en hoofd-halsoncoloog Noortje Schwandt voerde op 10 oktober 2018 met succes twee ingrepen (verwijdering van een tongamandel) uit met de Da Vinci-operatierobot. Daarmee horen ook de KNO-artsen nu tot de gebruikers.

Operaties bij kanker aan de achterzijde van de tong (‘tongamandel’) zijn mogelijk geworden in het MCL. Dit is een nieuwe ingreep; tot nu toe kon het MCL patiënten met deze aandoening geen operatieve behandeling bieden. Ook kan er bij kanker van de keelamandelen in bepaalde gevallen door de mond geopereerd worden met dank aan de robot.  De gynaecologen hebben inmiddels de 100e operatie met de robot uitgevoerd. Bij de urologie is de robot al jaren de voorkeursmethode voor prostaatingrepen.

Schwandt: ‘Er is uiteraard een flinke voorbereiding en training aan de eerste ingreep vooraf gegaan. Het is fijn dat we nu ook met de robot kunnen opereren. Voor ons als artsen, maar vooral ook voor de patiënt. We gaan de robot vooral gebruiken voor oncologische ingrepen en de OSAS-operatie. De OSAS-ingreep is bedoeld voor mensen met zeer ernstige snurkproblematiek waarbij andere behandelingen geen soelaas bieden. De robot wordt daarnaast gebruikt voor bepaalde oncologische ingrepen in het hoofd-halsgebied. Voor veel kankers in het hoofdhalsgebied is de operatie zeer ingrijpend, bijvoorbeeld omdat de onderkaak moet worden doorgezaagd om bij de tumor te kunnen komen. Dat hoeft met de robot niet. Met de robot kunnen we een aantal tumoren nu via de mondholte opereren. Dat is veel minder belastend. De gemiddelde ligduur van de patiënt wordt sterk verkort; de revalidatie gaat sneller en er zijn geen zichtbare littekens.’

‘De robot biedt ook de mogelijkheid om mensen met kanker van de tongbasis te opereren. Mensen met een tumor in de tongbasis kunnen we nu alleen helpen met bestraling, eventueel gecombineerd met chemotherapie. Deze patiënten kunnen we nu een  minder belastende behandeling bieden en bestraling achter de hand houden. Het is mooi dat we dit als hoofd-halswerkgroep  aan onze behandelopties hebben kunnen toevoegen.’ De Friesland Zorgverzekeraar juicht deze innovatie van harte toe.

Het aantal gevallen van hoofd-halskanker in Nederland neemt toe: van 2.077 gevallen in 1990 tot 3.081 in 2017. De KNO-artsen (Noortje Schwandt en Robin Plaat) verwachten jaarlijks enige tientallen OSAS-ingrepen en enige tientallen oncologische ingrepen met de robot te gaan doen.

Honderdste gynaecologische ingreep

De eerste operaties met de Da Vincirobot in het MCL vonden in 2013 plaats. In eerste instantie werden er vooral urologische operaties met de robot uitgevoerd, met name complexe ingrepen aan de prostaat.
Sinds 2016 worden ook gynaecologische ingrepen met de Da Vincirobot gedaan. Op 11 oktober 2018 verrichtten gynaecologen Mariëlle Wuite-Eversdijk en Marjan Keizer de honderdste gynaecologische ingreep met de Da Vinci-operatierobot: een verzakkingsoperatie (sacropexie). De honderdste gynaecologische ingreep is voor de vakgroep een mijlpaal. Gynaecoloog Wuite: ‘Toen we begonnen met de robot waren de verwachtingen hooggespannen. We kunnen na honderd ingrepen vaststellen dat de verwachtingen zijn uitgekomen. Het is voor de patiënt én de arts een werkwijze met veel voordelen.’

De voordelen bij de urologie hebben zich inmiddels ruimschoots bewezen. Inmiddels hebben de urologen al 600 ingrepen op de robot uitgevoerd en vinden er momenteel jaarlijks  ongeveer 150 prostaatoperaties in het MCL plaats met de robot. Deze operaties worden uitgevoerd door uroloog Tommy Speel uit het MCL en daarnaast door een uroloog uit de Tjongerschans. Daarnaast hebben de urologen van het MCL inmiddels ook zeer uitgebreide ervaring met de niersparende operaties bij niertumoren. De urologen zijn nu voornemens om net als in de rest van Nederland ook de grote blaasoperaties op de robot uit te voeren.

Opereren met de Da Vincirobot is een vorm van laparoscopische chirurgie (‘knoopsgatoperatie’). Net als bij een ‘gewone’ laparoscopische ingreep kijkt de arts via een camera in de buikholte, of, bij de KNO, de mond/keelholte. De operatie wordt uitgevoerd met precisie-instrumenten De arts bedient de operatie- instrumenten niet rechtstreeks. De arts zit achter een console, kijkt (tien maal vergroot, in 3D) via de camera in het operatiegebied en de Da Vincirobot vertaalt zijn/haar bewegingen met grote precisie in minuscule bewegingen van de operatie-instrumenten.

Geef een reactie