Conflict over tarieven langdurige zorg

Het ministerie van VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben een hoogoplopend conflict over de tarieven in de langdurige zorg. Het kostenonderzoek van de NZa toont aan dat er geld bij moet, maar de vraag is of VWS de buidel wil en kan trekken.

(Tekst: Zorgvisie)

Een lang gekoesterde wens van zorgaanbieders in de langdurige zorg ging op 2 september in 2016 in vervulling. Oud-staatssecretaris Martin van Rijn van VWS gaf de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) opdracht tot ‘herijking’ van de tarieven van zorgzwaartepakketten (zzp’s). Al jaren roepen zorgaanbieders in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en langdurige ggz dat die zzp-tarieven niet meer kostendekkend zijn. Ouderen in verpleeghuizen worden steeds ouder en hebben complexere problematiek. Ook in de gehandicaptenzorg en langdurige ggz wordt de zorgvraag steeds complexer en de zorgverlening intensiever. De tarieven worden weliswaar jaarlijks geïndexeerd, maar die indexering houdt geen rekening met deze toenemende complexiteit en intensiteit. Sinds 2009 zijn de tarieven niet meer grondig onder de loep genomen.

Kostenonderzoek langdurige zorg

Het onderzoek naar welke kosten zorgaanbieders in de langdurige zorg in werkelijkheid maken, was een enorme operatie. In augustus 2017 is het adviesbureau KPMG in opdracht van de NZa van start gegaan. Alle kosten van circa achthonderd zorgaanbieders uit de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en langdurige ggz over het jaar 2016 zijn meegenomen en geanalyseerd.

Lees hier verder

Geef een reactie