Congres: Het wijkteam onder de loep

Hoewel wijkteams een belangrijke rol hebben bij het verbinden van iedereen in hun buurt of wijk, komen ze daar maar moeizaam aan toe. Bijvoorbeeld omdat in het samenspel tussen beleid en praktijk te weinig oog is voor het doenvermogen van kwetsbare mensen. Of omdat cohesie en samenhang verre van vanzelfsprekend zijn en wijkteams daar niet de ruimte voor hebben. Het congres Het wijkteam onder de loep helpt je om werkelijk verbindingen te leggen in de wijk, ook met de meest kwetsbare groepen.

Het wijkteam onder de loep
Werkelijk verbinden: hoe dan?
8 november 2017, ReeHorst Ede

Een greep uit het programma

Marc Schuilenburg gaat in op positieve veiligheid in de wijk. Verbinding, empathie en zorg zijn zachte principes die samenleven een ‘veilig’ gevoel geven. De mate van verbondenheid en het ergens thuis voelen roept een gevoel van veiligheid op. Hoe kunnen overheid en gemeente hun veiligheidsbeleid herijken door middel van een positieve benadering van veiligheid?

Naast denkvermogen is ‘doenvermogen’ minstens zo belangrijk om aan de hoge eisen van de participatiesamenleving te kunnen voldoen. De WRR vraagt met het rapport ‘Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op redzaamheid’ aandacht voor het belang van niet-cognitieve vermogens. Anne-Greet Keizer licht dit rapport toe.

Meer informatie

 

Geef een reactie