Convenant moet leiden tot betere palliatieve zorg

Onlangs heeft het Ommelander Ziekenhuis samen met 46 andere zorginstanties afspraken gemaakt die ervoor moeten zorgen dat de palliatieve zorg in de provincie Groningen nog beter wordt.

(Tekst: Ommelander Ziekenhuis)

Het convenant is een intensivering van al jaren bestaande samenwerking in de drie netwerken palliatieve zorg (zorg in de laatste levensfase) in de provincie. Het Ommelander Ziekenhuis is betrokken bij de netwerken Noord en Zuidoost Groningen.  Medewerkers van het ziekenhuis zijn al op verschillende manieren betrokken bij de netwerken. Namens het Ommelander Ziekenhuis ondertekenden medisch directeur Edwin Smit en arts palliatieve zorg Jan Willem de Jong  het convenant.

Inhoud convenant

Het doel van het convenant is om de zorg voor palliatieve patiënten nog verder te verbeteren. Door betere samenwerking is het mogelijk om onderling ervaringen en kennis met elkaar te delen, zodat gezamenlijk naar oplossingen kan worden gezocht voor vraagstukken in de palliatieve zorg. Een voorbeeld van zo’n vraagstuk in de palliatieve zorg is dat hulpmiddelen niet altijd direct beschikbaar zijn.

Door bijvoorbeeld kennis en ervaringen met elkaar uit te wisselen hopen de ondertekenaars van het convenant de overgang van de ene naar de andere zorgorganisatie voor de patiënt zo soepel mogelijk te laten verlopen. Ook willen de zorginstanties met behulp van de afspraken in het convenant problemen op het gebied van financiën en regelgeving aanpakken en de behoefte aan palliatieve zorg eerder herkennen.

Geef een reactie