Cursus ‘Gewoon doen!’ voor deelnemers voedselbanken

Cursus ‘Gewoon doen!’ voor deelnemers aan voedselbanken gemonitord. De overheid rekent op actieve burgers, mensen die zelf hun leven vorm kunnen geven en in staat zijn problemen op te lossen. Voor het merendeel van de bevolking is dit geen probleem. Er zijn echter ook mensen die hier niet toe in staat zijn.

(Tekst: Movisie)

Een deel bevindt zich onder de circa 80.000 mensen die gebruik maken van het aanbod van voedselbanken. Vaak bevinden ze zich in een kwetsbare situatie waarin schulden een rol spelen en hun leven is ontregeld. Ze kunnen tijdelijk gebruik maken van voedselbankhulp. Daarna moeten ze zelf een oplossing vinden.

Empowerment

Om deze groep meer perspectief te bieden is het project ‘Wat aandacht krijgt, dat groeit’ door landelijk kennisinstituut Movisie ontwikkeld. Het project is gericht op empowerment. In een serie van acht bijeenkomsten gaan de deelnemers aan de slag met vragen als: wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik, welke stappen wil ik gaan zetten en wie kan mij daarbij helpen? Het project begon in 2014 als pilot. Een jaar later startte de tweede fase, met een aangepaste cursus en in nauwe samenwerking met lokale welzijnsorganisaties die ook de cursus ‘Gewoon doen!’ gingen verzorgen.

Monitor

Deze tweede fase is nu gemonitord onder van vier van de acht deelnemende voedselbanken: Amersfoort, Delft, Doetinchem en Tiel. De voedselbanken in Hellendoorn, Hoogezand, Rivierenland, Steenwijkerland en Zwijndrecht deden wel mee aan het project, maar zijn niet gemonitord. Heeft de cursus ‘Gewoon doen!’ inderdaad bijgedragen aan de empowerment van deelnemers van voedselbanken? Aan de monitor deden 17 deelnemers mee, zij werden voorafgaand, direct na afloop en 2-3 maanden na afloop van de cursus gevraagd naar hun ervaringen.

Lees hier verder

Geef een reactie