Dagtherapie Geriatrie: van bezigheid naar onderdeel behandelprogramma

Geen vrijblijvende activiteitenbegeleiding maar diagnosegerichte therapie afgestemd op de individuele patiënt, met als doel een snellere diagnose en gerichtere behandeling. Dat is kortgezegd wat het MCL bereikt met de inzet van dagtherapie binnen het centrum Geriatrie.

(Tekst: MCL)

Het concept is uniek in Nederland en vindt plaats in de nieuw ingerichte huiskamer van geriatrie, welke is afgestemd op de behoeften van de verschillende patiëntengroepen.

Nieuw behandelconcept

De inzet van speciaal opgeleide dagtherapeuten op de afdeling geriatrie maakt sinds dit voorjaar een kanteling van care naar cure. Dat wil zeggen dat de therapie niet hoofdzakelijk gegeven wordt als bezigheid maar aan de hand van een, door de geriater opgesteld, dagbehandelplan. De individueel gerichte behandelplannen kennen 3 hoofdgroepen: patiënten met geheugenproblemen, delirante (verwarde) patiënten en patiënten met lichamelijke en functionele beperkingen. Het aanbod van therapeutische activiteiten is geschikt voor patiënten in verschillende fasen van hun ziekte, waarbij de dagtherapeuten door observatie en gesprekken veel informatie krijgen over de aard van de klachten, beperkingen, maar vooral van de mogelijkheden van de patiënten.

Mensen laten zichzelf zien

Nienke Bisschop, dagtherapeut: “Wij zien de patiënten langer dan de medisch specialist kan én bovendien in een andere setting. We bekijken bijvoorbeeld: wat kan iemand nog, hoe gedraagt iemand zich in de groep, kan iemand nog meepraten over dingen die in de krant staan, kan iemand meedoen met beweegoefeningen etc. Problemen hiermee kunnen wijzen op een dementie, een andere geheugenstoornis of lichamelijke problemen. Of soms blijkt juist dat iemand toch nog veel dingen kan. Maar we zetten ook beeldende interventies in. Door mensen dagelijks te observeren, zie je andere dingen dan die je uit de officiële medische meetinstrumenten haalt, of uit een gesprek in de spreekkamer. En, als patiënten met iets bezig zijn, komen gesprekken makkelijker op gang en laten mensen veel meer van zichzelf zien”.

Observeren en vastleggen

“We observeren niet alleen, we noteren onze bevindingen in het medisch dossier, zodat verpleging en artsen ook kunnen lezen wat er opviel bij een patiënt. Dit is zeer waardevolle informatie bij het stellen van een diagnose, bij het opstellen van een behandelplan of voor het bespreken met de patiënt en familie welke behandeling er mogelijk is en wat patiënt wel of niet wil.”, vult Nienke Bisschop aan.

Ma leeft helemaal op

Wat merken patiënten er zelf van? Geriater Tanja Schuur vertelt: “Patiënten krijgen meer structuur in de dag en komen er regelmatig achter dat ze toch nog dingen kunnen. Iets wat ook de familie kan verrassen. “Ma kon en wilde thuis niks meer en leeft hier helemaal op”, is iets wat we regelmatig horen.”

Nieuwe huiskamer

Tegelijk met de start van de dagtherapie kreeg ook de huiskamer een facelift. De ruimte is aangepast aan de drie verschillende behandelgroepen: er is voldoende ruimte voor verschillende activiteiten, terwijl er ook diverse hoekjes zijn waar iemand zich terug kan trekken. Vanuit de verpleegpost is er altijd toezicht op de huiskamer. Bisschop: “Het is leuk om te zien dat patiënten ook echt het contact met anderen opzoeken. Laatst was er een mevrouw die een andere patiënt ging ophalen, want daar had ze zo leuk contact mee gehad. De huiskamer is nu echt het hart van de afdeling geworden.”

Uniek in Nederland

Geriater Schuur: “In de voorbereiding hebben we contact gehad met andere geriatrische afdelingen in het land. We kwamen echter geen vergelijkbare voorbeelden tegen. We zijn dus echt uniek in Nederland. We zijn erg enthousiast over deze nieuwe werkwijze. Het levert betere en snellere diagnose, we herkennen meer nevenproblemen en kunnen dus gerichtere behandeling en therapie aanbieden, die goed aansluit bij de wensen van de patiënt.”

Geef een reactie