De schaduwzijde van financiële support burgerinitiatieven

Buurtinitiatieven die zich met hun diensten en activiteiten inzetten voor maatschappelijke vraagstukken hebben vaak ondersteuning nodig. Maar externe partijen die financiële steun aanbieden, stellen soms zulke strenge eisen dat initiatiefnemers het gevoel krijgen dat ze nooit genoeg doen.

(Tekst: Sociale Vraagstukken)

Burgerinitiatieven zijn er in verschillende soorten en maten: in mijn onderzoek focus ik mij op burgerinitiatieven die publieke diensten en/of goederen zelf organiseren om daarmee te voorzien in behoeften van de lokale gemeenschap. Ze zetten zich in voor maatschappelijke vraagstukken rondom bijvoorbeeld zorg, armoede en educatie.

Soms is duurzaamheid gelukkig geen issue

Hoewel er hoge verwachtingen zijn van burgerinitiatieven, is er weinig onderzoek gedaan naar hun bestendigheid. Niet elk burgerinitiatief streeft overigens naar duurzaamheid. En dat is in sommige gevallen maar goed ook. Je moet er bijvoorbeeld niet aan denken dat het spontaan bedachte buurtfeest 24/7 jaar in, jaar uit plaatsvindt.

Vooral bij kleinschalige initiatieven waarbij de initiatiefnemer vrijwel alles zelf doet (en hier ook tevreden mee is), is duurzaamheid minder relevant. Denk bijvoorbeeld aan een buurtbewoner die kunst voor de buurt maakt. Dat doet de initiatiefnemer vanuit diens betrokkenheid met de buurt, diens plezier met het maken van de kunstwerken en soms met hulp van enkele buurtgenoten. De initiatiefnemer kan zelf bepalen wanneer het initiatief stopt.

Lees verder op Sociale Vraagstukken

Geef een reactie