Decentralisatie: voor- en achteruit kijken

Het eerste jaar decentralisatie en het opgaan van de AWBZ in de Wlz ligt achter ons. Binnenkort zullen we zien wat het met de resultaten van de verschillende zorginstellingen gedaan heeft. Bij een deel van de organisaties gaat het gewoon goed. Er zijn echter ook signalen dat bij sommige organisaties de veranderingen de nodige sporen hebben getrokken.

(Tekst: Zorgvisie)

Wat gaan we doen als er een verlies is van 1 of 2 procent van de omzet, terwijl we inzetten op een winst van een vergelijkbaar bedrag? Eerst natuurlijk navragen: hoe komt dat? Is er sprake van een structureel probleem of is het eenmalig om de veranderingen te kunnen doorvoeren? Zijn er aan het begin van het jaar simpelweg te weinig kosten bespaard om aan de nieuwe tarieven te kunnen voldoen, en is de organisatie aan het eind van het jaar wel op het juiste kostenniveau?

Of zijn er diepere oorzaken? Ik kan er wel een aantal bedenken. Het vormgeven van de zorg in de wijk heeft bijvoorbeeld veel meer voeten in de aarde dan iemand ooit had kunnen dromen. Ook het verhogen van het opleidingsniveau van medewerkers blijkt niet zo gemakkelijk als wenselijk. Daarnaast kan de vraag natuurlijk ook zijn ingezakt als gevolg van concurrentie van nieuwe aanbieders in de buurt.

Lees hier verder

Geef een reactie