Deltaplan Dementie maakt ambities niet waar

De 80 miljoen aan overheidssubsidie voor het Deltaplan Dementie leveren tot nu toe weinig concrete resultaten op voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Twee van de drie pijlers zijn niet van de grond gekomen. Dat beeld komt naar voren in een analyse van journalist Stella Braam in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG).

(Tekst: Zorgvisie)

Het Deltaplan Dementie werd in 2013 gelanceerd als de stormvloedkering tegen hét sociaal-economische probleem van de 21e eeuw: dementie. De initiatiefnemers – Vumc Alzheimercentrum, ZonMW, Stichting Alzheimer Nederland en de Nederlandse Federatie van Universitaire Centra (NFU) – richtten een coöperatie op waarvan bedrijven en zorgaanbieders lid konden worden. Doel van het plan, dat in 2020 moet worden afgerond, was om dementie beter te begrijpen, uit te stellen en misschien zelfs te genezen.

Lees hier verder

Geef een reactie