Document om afwegingskader Meldcode te bepalen

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Samenleving heeft het basisdocument over het afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gepubliceerd. Dit document helpt professionals bij het opstellen van een voor hun beroepsgroep specifiek afwegingskader.

(Tekst: Zorg en welzijn)

Vanaf 1 januari 2019 moeten professionals gaan werken met een aangescherpte Meldcode. Ernstige situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld moeten vanaf dan altijd gemeld worden bij Veilig Thuis. Tot die tijd kunnen beroepsgroepen afwegingskaders opstellen die helpen te bepalen wanneer een situatie zo ernstig is dat er melding van moet worden gedaan.

Afwegingskader meldcode

Een afwegingskader ondersteunt een professional met vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling bij het beslissen of een melding noodzakelijk is en, vervolgens, bij het beslissen of het zelf bieden of organiseren van hulp (ook) mogelijk is.

Lees hier verder

Geef een reactie