Dodelijke verkeersongevallen op rijkswegen

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft SWOV onderzoek gedaan naar de dodelijke verkeersongevallen die in 2017 op rijkswegen hebben plaatsgevonden. Dat waren er 63. Van de overleden inzittenden droeg een derde geen autogordel.

(Tekst: Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid)

De ongevalstypen die het meest voorkwamen waren:

  • aanrijdingen van een obstakel in de berm, zoals een boom of greppel (n=25);
  • kop-staartaanrijdingen (n=21), waarvan de helft in de staart van een file; en
  • frontale aanrijdingen (n=8), waarvan vijf op enkelbaanswegen.

Deze ongevallen ontstonden door een combinatie van onoplettendheid of bewust risicogedrag van de weggebruiker en een weginrichting die weinig ruimte biedt voor menselijke fouten. In een klein deel van de ongevallen speelde ook een voertuigdefect een rol. De ernst van de afloop van het ongeval werd voor een belangrijk deel – gezien het grote aandeel bermongevallen – bepaald door de inrichting van de berm. Deze resultaten komen sterk overeen met de bevindingen over de dodelijke ongevallen op rijkswegen in 2016 die op vergelijkbare wijze zijn onderzocht.

Kansrijke maatregelen

De nadruk voor de kansrijke maatregelen om de onderzochte ongevallen te voorkomen ligt maatregelen van infrastructurele aard, maatregelen omdat Rijkswaterstaat deze als wegbeheerder zelf kan implementeren. De meest kansrijke maatregel voor een aanzienlijke reductie van het aantal dodelijke ongevallen op rijkswegen is gericht op een obstakelvrije inrichting van bermen: bermen voorzien van een ruime obstakelvrije zone die past bij de snelheidslimiet ter plaatse, in combinatie met een flexibele afschermingsconstructie aan het einde van de obstakelvrije zone.

Ook niet-infrastructurele maatregelen, zoals gedrags- en voertuigmaatregelen kunnen bijdragen aan een reductie van het aantal dodelijke ongevallen op rijkswegen. Wat het gedrag betreft zijn alcohol- en drugsgebruik, afleiding en een te hoge rijsnelheid de belangrijkste factoren waar aandacht aan besteed dient te worden. Daarnaast is er winst te behalen bij het (op de juiste wijze) dragen van de veiligheidsgordel. Van de overleden inzittenden waarvan het gordelgebruik bekend was, droeg een derde geen autogordel.

Meer informatie

Geef een reactie