Domotica in de zorg voor de facilitair manager

Domotica in de zorg, zorgdomotica, zorg op afstand of zorgtechnologie – al deze termen worden gebruikt om woonzorgautomatisering aan te duiden. Wat is het, wat kun je ermee en hoe pas je het toe? In dit artikel het hoe, wat, wanneer en waarom van domotica in de zorg. 

(Tekst: Zorginstellingen)

Wat is zorgdomotica en wat zijn de toepassingen?

Domotica biedt zorg op afstand met behulp van technologische middelen aan mensen die langdurige zorg nodig hebben, thuis of binnen een zorgorganisatie. Het gaat dan voornamelijk om ouderen en/ of mensen met een verstandelijke, psychische of lichamelijke beperking. Zorgdomotica kan een eenvoudige alarmknop betreffen die de cliënt bij zich draagt, tot intelligente systemen die waarnemen of de cliënt afwijkt van zijn normale leefroutines.

Wat is de belangrijkste wet- en regelgeving omtrent toezichthoudende zorgdomotica?

Binnen de Wet zorg en dwang valt de hele categorie toezichthoudende zorgdomotica onder de definitie van onvrijwillige zorg. Cliënten moeten allereerst zelf toestemming geven om zorgdomotica toe te passen. Dit artikel biedt een checklist om toezichthoudende domotica weloverwogen toe te passen.

Lees hier verder

Geef een reactie